Esta tenda usa cookies para proporcionarte unha mellor experiencia web. Se continúas estás aceptándoas Ler máis

Política de Privacidade

A súa privacidade e os seus dereitos son respectados neste sitio web

Na nosa empresa, os datos persoais dos usuarios, clientes, provedores e empregados son respectados e coidados. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

A nosa empresa é un ambiente seguro. Como norma xeral, nunca solicitaremos información persoal a non ser que sexa realmente necesaria para prestar os servizos que precisa. Nunca compartiremos a información persoal dos nosos usuarios con ninguén, salvo para cumprir coa lei ou no caso de contar coa súa autorización expresa ou provedores que detallemos máis adiante. Nunca usamos os seus datos persoais para un fin distinto ao expresado nesta política de privacidade.

Esta Política de Privacidade pode variar en función dos requisitos lexislativos ou da autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente, a última actualización será o 21 de maio de 2018. Será aplicable se os usuarios deciden navegar en calquera momento pola nosa web ou cubrir un formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se recollen datos persoais.

Carrick Lifestyle SL adaptou esta páxina web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. . Así mesmo, cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

1. Responsable do tratamento dos seus datos persoais

Identidade responsable: Carrick Lifestyle SL

NIF/CIF: B01639483

Enderezo: rúa Urzaiz, 27 - 5o andar porta A 36201 VIGO, Pontevedra

Correo electrónico: sailors@carrickbracelets.com

Actividade: Comercio, importación e exportación de todo tipo de produtos e artigos para o fogar e roupa e complementos.

Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra no tomo 4199, folla 106, folla PO-62124, inscrición 2 Data: 01/06/17

Para os efectos do disposto no citado Regulamento Xeral de Protección de Datos, os datos persoais que nos envíe a través dos formularios web recibirán o tratamento de datos de "Usuarios e subscritores da Web".

Para o tratamento dos datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas establecidas na lexislación vixente.

2. Principios que aplicaremos á súa información persoal

No tratamento dos seus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: Esixiremos sempre o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas que lle informarei previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: só solicitaremos os datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que o requiro. O mínimo posible.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos conservaranse durante un tempo non superior ao necesario para os fins do tratamento, dependendo da finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, revisarémolo periodicamente. nosas listas e eliminarei eses rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

Como se obteñen os datos persoais neste sitio web?

Os datos persoais que tratamos en Carrick Bracelets proceden de:

 • formulario de contacto
 • formulario de subscrición
 • comentario do blog
 • formulario de venda

3. Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se Carrick Bracelets está a procesar ou non datos persoais que nos preocupan.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicita a limitación do teu tratamento
 • obxecto de tratamento
 • Solicitar portabilidade de datos
 • Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos, Siccae Ventures SL deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Tamén poderán solicitar a portabilidade dos seus datos.

Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento dos datos persoais que lles incumbe infrinxe o Regulamento.

4. Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta a este sitio web, por exemplo para comentar unha publicación, enviar un correo electrónico ao propietario, subscribirse ou realizar unha compra, está a proporcionar información persoal da que Carrick Bracelets é responsable. Esa información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por Carrick Lifestyle SL, tal e como se describe no Aviso Legal e nesta Política de Privacidade.

En Carrick Bracelets existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información facilitada polas persoas interesadas coa seguinte finalidade para cada sistema de captura (formularios):

1.- Formulario de contacto: Solicitamos os seguintes datos persoais: nome, correo electrónico, teléfono, asunto, mensaxe. Para responder aos requisitos dos usuarios de Pulseiras Carrick. Infórmoche de que os datos que me proporciones estarán localizados nos servidores de Freshworks Inc, un provedor de atención ao cliente ou Shopify International Ltd na UE.

2.- Formulario de venda: O usuario dispón dun formulario de compra suxeito ás condicións de contratación especificadas nas condicións particulares de contratación para cada produto ou servizo onde requiramos datos de contacto e pagamento. Solicitaremos os seguintes datos persoais: nome, apelidos, CIF/NIF, correo electrónico, enderezo, datos de facturación Infórmoche de que os datos que me facilitas estarán localizados nos servidores de Shopify International Ltd dentro da UE.

3.- Formulario de subscrición de contidos: Neste caso, solicito os seguintes datos persoais: nome, correo electrónico para xestionar a lista de subscricións, envío de newsletters, promocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario ao realizar a subscrición. Dentro da web hai varios formularios para activar a subscrición. Os boletíns están xestionados por The Rocket Science Group LLC. Ao utilizar os servizos desta plataforma para realizar campañas de marketing por correo electrónico, debes saber que The Rocket Science Group LLC. ten os seus servidores aloxados fóra da UE nos EE. UU. neste escudo de privacidade: "está cuberto polo acordo EU-US Privacy Shield, cuxa información está dispoñible aquí , aprobado polo Comité Europeo de Protección de Datos". Ao realizar unha subscrición, aceptas e consentis que os teus datos sexan almacenados por esta plataforma, con sede nos Estados Unidos, co fin de xestionar o envío dos boletíns correspondentes.

Hai outros fins para os que tratamos os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das Condicións de uso e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.

Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen a través dunhas cookies que se descargan no ordenador do usuario ao navegar por esta web, que detallamos na política de cookies .

Para xestionar redes sociais. As pulseiras Carrick poden ter presenza nas redes sociais. O tratamento dos datos que se realice das persoas que se fagan seguidores nas redes sociais das páxinas oficiais de Carrick Bracelets rexerase por este apartado. Así como aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativa de acceso que pertenzan á rede social que resulte oportuna en cada caso e previamente aceptadas polo usuario de Carrick Bracelets. Tratará os teus datos coa finalidade de xestionar correctamente a túa presenza na rede social, informando sobre actividades, produtos ou servizos de Carrick Bracelets. Así como para calquera outra finalidade que permita a normativa de redes sociais.

De conformidade co disposto no Regulamento xeral europeo de protección de datos (RGPD) 2016/679, Carrick Lifestyle SL (Carrick Pulseras) con enderezo na rúa Urzaiz, 27 - planta 5 puerta A 36201 VIGO, Pontevedra será o responsable do tratamento do datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.

Carrick Bracelets non vende, aluga nin cede datos persoais que poidan identificar ao usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo. Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento dos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

5. Lexitimación para o tratamento dos seus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar neste sitio web, é necesario o consentimento desta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos baséase no consentimento que se solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de compravenda.

Tamén a contratación de produtos e servizos segundo os termos e condicións que figuran na Política de Pedidos e Condicións de Venda e Devolucións.

6. Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son:

 • Datos identificativos, en concreto, nome, correo electrónico, teléfono e enderezo.
 • Nome da compañía.

Non se procesan categorías de datos especialmente protexidas.

7. Canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais conservaranse ata que o interesado solicite a súa supresión.

8. A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

Moitas das ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratadas por terceiros.

Os datos serán comunicados ás seguintes empresas para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da súa actividade, Carrick Bracelets, comparte datos cos seguintes provedores nas súas correspondentes condicións de privacidade.

 • Plataforma e formularios de atención ao cliente
 • plataforma de email marketing
 • plataforma de comercio electrónico
 • Plataforma de transporte e loxística
 • Ferramentas analíticas
 • Ferramenta de consultoría, contabilidade e xestión

Google Analytics: un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son ficheiros de texto colocados no teu ordenador, para axudar a Carrick Bracelets a analizar como usan os usuarios o sitio web. A información xerada pola cookie sobre o seu uso de Pulseiras Carrick (incluíndo o seu enderezo IP) será directamente transmitida e almacenada por Google nos servidores dos Estados Unidos.

9. Navegación

Ao navegar por Carrick Bracelets, pódense recoller datos non identificables, que poden incluír enderezos IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios e outros datos que non se poden utilizar para identificar ao usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados cos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Este sitio web utiliza servizos de análise de terceiros: Google Analytics.

Usamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios polo sitio e recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.

10. Segredo e seguridade dos datos

Carrick Bracelets comprométese ao uso e tratamento dos datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e usándoos de acordo coa súa finalidade, así como a cumprir coa súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado (como os protocolos Https que utilizamos), de acordo co establecido na normativa vixente de protección de datos.

Carrick Bracelets non pode garantir a inexpugnabilidade absoluta da rede de Internet e, polo tanto, a violación dos datos mediante o acceso fraudulento a eles por parte de terceiros.

11. Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envíe a Carrick Bracelets, exonerando a Carrick Bracelets SL (Carrick Bracelets) de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e son responsables, en todo caso, da exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario comprométese a proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

12. Aceptación e consentimento

O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Carrick Lifestyle SL (Carrick Bracelets) na forma e para os fins indicados nesta política de privacidade.

13. Cambios na política de privacidade

Carrick Bracelets SL resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas do sector. Nestes casos, o Provedor anunciará os cambios introducidos nesta páxina cunha previsión razoable da súa implementación.

14. Correo comercial

De acordo coa LSSICE, Carrick Bracelets non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos electrónicos comerciais que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da web, o usuario ten a posibilidade de prestar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, independentemente da información comercial que lle solicite expresamente.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, Carrick Bracelets comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

15. Dúbidas ou consultas sobre esta política ou os seus dereitos

Se tes algunha dúbida ou comentario sobre esta política, ou se tes algunha dúbida sobre a forma en que se tratou a información persoal que me proporcionou, podes contactar comigo por correo electrónico ou correo electrónico a: sailors@carrickbracelets.com